GISTDA เทียบพื้นที่น้ำท่วมไทย สิงหาคม 54 และ สิงหาคม 65 ต่างกัน 3 เท่าตัว!!!

GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากแผนที่แสดงสถานการณ์น้ำท่วมช่วงเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง 5.59 ล้านไร่ และเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์น้ำท่วมในเดือนสิงหาคมปีนี้ (2565) พบว่าประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว 1.85 ล้านไร่ หรือต่างกันราวๆ 3 เท่าตัว ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกลับไปในช่วงปี 2563 และปี 2564 ของเดือนสิงหาคม

Read more

วว. /สกสว. ร่วมหารือ ติดตามการดำเนินงานการวิจัย นวัตกรรม ภายใต้กองทุน ววน. พร้อมบริหารงานวิจัยบริการขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

ดร.อาภากร  สุปัญญา   รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกุล   ผู้อำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ร่วมเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการวิจัยและนวัตกรรมของ วว. ภายใต้กองทุนส่งเสริม ววน.  เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน

Read more

วว. ร่วมศึกษาดูงาน พร้อมหารือ Lao  Academy  of  Science

ศ.ดร.ศุภชัย   ปทุมนากุล   รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมคณะผู้บริหาร   หน่วยงานในสังกัด   และ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมศึกษาดูงาน พร้อมหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต กับ Lao

Read more

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ พร้อมทูตญี่ปุ่น นำทัพเอกชนรายใหญ่กว่า 60 ราย เยี่ยมชมเมืองนวัตกรรม EECi จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานใหญ่ EECi อ.วังจันทร์ จ.ระยอง :  ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Nashida Kazuya

Read more

นาโนเทค สวทช. ลงพื้นที่จ.ลำปาง เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการน้ำ ชูนวัตกรรมกรองน้ำด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเอง ตอบแนวคิด BCG

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการนาโนเทค พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐพร พิมพะ หัวหน้าทีมวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง พื้นที่นำร่องการบูรณาการวิทยาศาสตร์

Read more

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เชิญร่วมงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรปันสุข” ส่งต่อความสุขบนวิถีเกษตรไทย 3–4 กันยายนนี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรปันสุข ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2565 พบกับเทคนิคการทำเกษตรสบายๆ สไตล์คนยุคใหม่ จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชม ช้อป จุใจกับตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ของกินของใช้ ส่งตรงจากสวนท้องถิ่น ต้นไม้ พันธุ์ไม้นานาชนิด

Read more

วช.หนุนทีมวิจัย มก. ใช้โปรตีนจากจิ้งหรีดพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัข

วช.หนุนทีมวิจัย มก. ใช้โปรตีนจากจิ้งหรีดพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัข  รองรับตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลังเติบโตสูง เผยโปรตีนจากแมลงนอกจากได้รับการยอมรับว่าคุณภาพดีแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทีมวิจัยพร้อมผลักดันให้เกิดการจัดจำหน่ายทางการค้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายต่างประเทศได้ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า  สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  ส่งผลให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีความรู้ในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขที่มีคุณภาพดี และยอมจ่ายแม้จะมีราคาที่สูงกว่า เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Read more

สทป. ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์ยุทธวิธี (D-IRON) ให้ ทบ.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ส่งมอบต้นแบบหุ่นยนต์ยุทธวิธี ให้กับ กองทัพบก (ทบ.) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบไร้คนขับและต่อต้านระบบไร้คนขับ เพื่อให้ ทบ. นำเข้าไปทดสอบ ประเมินผลโดยคณะกรรมการ ทบ. และนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับรองต้นแบบผลงานวิจัยสำหรับนำไปใช้งานใน ทบ. ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการ

Read more

วช. จับมือ สสส. ผนึกพลัง 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน MOU บูรณาการเชิงรุกหนุนเสริมข้อมูลวิชาการ สร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม นำสู่สังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาวะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย นายเอนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.​

Read more

วว. / วช. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรมปลูกป่า  “90  ไร่ 9,000  ต้น”  ณ  พื้นที่สำนักงาน  วว.  กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นางสาวขนิษฐา   สหเมธาพัฒน์   กรรมการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 ไร่ 9,000 ต้น ซึ่ง วว. และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมจัดขึ้น เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Read more