สร้างชื่อ วช. นำนักวิจัย คว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นครเจนีวา

วช. แสดงความยินดีกับโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ที่คว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในงาน “Inventions Geneva Evaluation Day – Virtual Event” รูปแบบออนไลน์ ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

วว. ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 “ระดับดีมาก”

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)    กล่าวว่า  วว.  ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2564  ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State  Enterprise  Assessment

Read more

สวทช. ขยายเวลารับสมัคร ผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล” ถึง 15 เม.ย.นี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการขยายตลาดสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2565” ผู้เข้าร่วมจะได้รับโอกาสพบที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ เเละผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเเบบ one on

Read more

วช. ชื่นชมนักวิจัยจุฬา เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2565” จากแนวคิด “ชีวิตกับชีววิทยาศาสตร์แห่งโลกอนาคตนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน”ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ อินเจริญศักดิ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “NRCT

Read more