สภานโยบายฯ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ เดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษาโดยใช้ Sandbox ด้านเอกชน มีเฮ เตรียมเสนอขยายเวลา และปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษี 300%  เคาะแผนภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรม

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สนอว.) จัดการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย)

Read more

สถาปนา 16 ปีสทน.ชูประโยชน์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ พัฒนาพลังงานทดแทน  นวัตกรรมอาหารฉายรังสี เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 16 ปี วันสถาปนาสถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วันดีดี กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์” One fine day with nuclear

Read more

สทน. สยายปีกเตรียมเดินสายให้บริการต่างประเทศ ปี 64 กวาดรายได้ 105 ลบ. สร้างมูลค่าได้ 16,000 ลบ.

          รศ.ดร.ธวัชชัย  อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เปิดเผยว่า เนื่องจาก สทน. เป็นองค์กรหลักของประเทศการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ  นอกเหนือจากการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวแล้ว สทน. มีภารกิจสำคัญในการให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  มีหน่วยงานที่ให้บริการ 5 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์

Read more

ยินดี ‘ภคพงศ์-วิยดา’ เข้ารับรางวัล “พระศิวะนาคราช ครั้งที่ 1” สาขาผู้ประกาศข่าว-พิธีกรดีเด่น

แสดงความยินดีกับผู้ประกาศข่าวช่อง 8 “ว่าที่ร้อยตรี ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์” เเละ “หลี่แช-วิยดา พีรรัฐกุล”ผู้ประกาศข่าวเเละผู้ดำเนินรายการ ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ได้เข้ารับรางวัล “พระศิวะนาคราช ครั้งที่ 1” ในสาขาผู้ประกาศข่าวเเละพิธีกรดีเด่น เป็นต้นเเบบของคนดี โดยได้รับเกียรติจาก “หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์”

Read more

เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เปิดรับสมัครแล้ว “PADTHAI Batch #9”

เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้แนวคิด

Read more

ขอเชิญเข้าร่วม APEC PPSTI 2022 การประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Policy and Innovation for Nuclear Science and Technology”

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญหน่วยงานวิจัยพัฒนา หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม APEC PPSTI 2022 การประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเปค ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Policy and Innovation

Read more