วว./ EXIM BANK / ธ.ก.ส.  ภาคีเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัดงานสัมมนา เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM  BANK)   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) จัดงานสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ  พิชิตตลาดส่งออก 2022” (e –

Read more

วว. จับมือมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ /โพรไบโอติก / สารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อนำไปสู่การขึ้นทะเบียนขอการรับรองจาก อย. ด้านการกล่าวอ้างทางสุขภาพ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  และ  ศ.นพ.บรรจง   มไหสวริยะ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่ (Functional Food) โพรไบโอติก และสารสำคัญจากสมุนไพร

Read more