’เอนก’ ชื่นชม ‘สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0’ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ The Best Experience in Community Policingในการประชุมสุดยอดตํารวจโลก ที่ดูไบ

รมว.อว. ชื่นชม โครงการ “สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0” ของ สตช. ที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. จนคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประชุมสุดยอดตำรวจโลก ในเมืองดูไบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แสดงความยินดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)

Read more

วช. ช่วยเกษตรกร ผลักดัน แนวทางการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคนิคการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินประสิทธิภาพสูง “สู้วิกฤตภัยแล้ง”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การจัดการน้ำด้านการเกษตรจากแหล่งน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการสำรวจประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตมะม่วงทับทิมทอง บริเวณศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ จังหวัดสระแก้ว” ให้แก่ นายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์ ผศ. ดีเซลล์ สวนบุรี​ และคณะ เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงทับทิมทอง ณ อำเภอวังสมบูรณ์

Read more

วช. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน “มะม่วงทับทิมทอง” จังหวัดสระแก้ว พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามอง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโครงการ “ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ จังหวัดสระแก้ว” และนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสวนสระแก้ว สวนมะม่วงทับทิมทอง ของ นางอรพิน พิทักษากร บ่ายวันนี้ (วันที่ 21

Read more

GISTDA ลงพื้นที่ภาคเหนือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดาวเทียมแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ส่งเสริมการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม” ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการภัยพิบัติ และแก้ปัญหาภัยไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง

Read more