นักวิจัย สวทช. คว้า 2 รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565

          (4 เมษายน 2565) ณ Mitrtown Hall 1-2 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ : ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานในการมอบรางวัล

Read more

บพค. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

(4 เมษายน 2565)  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” ภายในงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย TRIUP Fair 2022โดยมีศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

Read more

OKMD จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 OKMD Book Cover Award 2022 พร้อมกิจกรรมร่วมเสวนา “Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน” 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 “OKMD Book Cover Award 2022” คอนเซ็ปต์ในปีนี้ก็คือ Love at First Sight  โดยมี นายวีระ

Read more

สอวช. ร่วมเวที TRIUP Fair ถ่ายทอดที่มาและแนวคิด พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กว่า 10 ปี พร้อมเดินหน้าร่วมผลักดันการปลดล็อกข้อกฎหมาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างกลไกสู่การนำไปปฏิบัติ

(4 เมษายน 2565) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมหน่วยงานภาคี 16 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ภายใต้แนวคิดปลดล็อกความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด ณ

Read more

วช. ปลื้ม ผลสำเร็จการพัฒนากลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ ลดความขัดแย้งการใช้น้ำ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

          ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทั้งภาคราชการและภาคประขาชน “องค์กรผู้ใช้น้ำ” จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่จะทำให้การบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถจัดสรรน้ำได้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการน้ำปี 2  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้สนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ” เพื่อเพิ่มความสามารถในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่

Read more

วช.จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัมมนาวิชาการออนไลน์ เทรนด์ใหม่ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและบริหารจัดการน้ำชุมชน

          ภายใต้แผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง การสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ “เทรนด์ใหม่ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและบริหารจัดการน้ำชุมชน”  (New Trends in Basin & Community Water Management) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศมาร่วมให้ความคิดเห็น               Prof. Dr.Ming

Read more

บิ๊ก ทีพีไอ โพลีน เปิดนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 รวมผลงานศิลปะจากศิลปิน 18 ชาติ จัดแสดงที่วิทยาลัยเพาะช่าง

ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า

Read more