สอวช. คัดสรรกว่า 400 หลักสูตร หนุนผู้ประกอบการ 450 รายจ้างงานด้านสะเต็ม 700 ตำแหน่ง ยกระดับทักษะบุคลากรแล้ว 14,000 คน พร้อมรับอุตสาหกรรมอนาคต

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กล่าวว่า จากข้อมูลรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สอง ปี 2565 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ระบุว่ามีอัตราการว่างงานลดลงต่ำที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีผู้ว่างงานจำนวน 5.5 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.37 ลดลงทั้งผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนและไม่เคยทำงานมาก่อน

Read more

สื่อสัมพันธ์สานงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 กันยายน 2565 พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ต้อนรับสื่อมวลชน และร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในอนาคต และถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ร่วมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม กิจการให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยดีเสมอมา โดยมีพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเป็นกันเอง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Read more