GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ดาวเทียมชี้น้ำท่วมขังแล้วกว่า 5 แสนไร่ในหลายจังหวัดแถบ 6 ลุ่มน้ำ พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 9 หมื่นไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ของวันที่ 10 กันยายน 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน 573,855 ไร่ ในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำบางประกง ได้แก่ นครสวรรค์ 114,110

Read more