สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2022 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 15 หรือ i-CREATe 2022 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี

Read more

ยิปซัมตราช้าง ผุดโครงการ “คบช้าง ครบช่าง” ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ พร้อมพัฒนาฝีมือช่างฝ้า

ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย จัดทำ “โครงการคบช้าง ครบช่าง” ภายใต้แนวคิด “จบครบในร้านเดียว” โดยเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ให้ผู้รับเหมา/ช่างทำฝ้า ร้านค้าจัดจำหน่าย และเจ้าของโครงการขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกันง่ายขึ้น มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและลูกค้าที่ต้องการช่างติดตั้งฝ้า/ผนังภายในที่มีฝีมือสำหรับงานก่อสร้าง คุณไอวาน ลูอิส โควาริค กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย กัมพูชา

Read more

GISTDA เผย…หลายพื้นที่ใน 4 ลุ่มน้ำสำคัญได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วกว่า 7.4 แสนไร่

GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำมูล ด้วยดาวเทียม Radarsat-2 (เรดาร์แซท-2) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วทั้งสิ้น 749,396 ไร่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #สุโขทัย #พิษณุโลก #พิจิตร #เพชรบูรณ์

Read more

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนของลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

📍GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 (เซนติเนล-1) ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วนของลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 พบพื้นที่น้ำท่วม ทั้งสิ้น 369,438 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบ 213,472 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #ร้อยเอ็ด

Read more