วว. เพิ่มขีดความสามารถสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ วทน. แลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด  แนวทางปฏิบัติที่ดี  จัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน

“ขยะมูลฝอยชุมชน” เป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ หนึ่งในมาตรการต่างๆที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การนำมาใช้หมุนเวียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในประเทศไทยมีการกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ หรือ BCG กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม

Read more

สดร. ชวนเสนอชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนประชาชนร่วม “เสนอชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ และเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี หอดูดาวแห่งชาติ สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2565 ดร.ศุภชัย

Read more

กิจกรรมดีๆ สำหรับทุกคนในครอบครัว ท่องเที่ยวสนุก ได้ความรู้ฉบับ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ

🥰เสาร์ – อาทิตย์นี้ ชวนหนูน้อยมาปรุงดินไว้ปลูกผัก และทำไอศกรีมโฮมเมด ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ 😍 ✅️กิจกรรมดีๆ สำหรับทุกคนในครอบครัว ท่องเที่ยวสนุก ได้ความรู้ฉบับ One Day Trip ต้องยกให้กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ❗️สนใจสมัคร คลิก เลย https://forms.gle/gnoB7kHJ73H24oMx9 สอบถามรายละเอียด

Read more

วช. จับมือ มสจท. และสถาบันภาคี 46 หน่วยงาน ลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย (มสจท.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน ระหว่าง วช. กับ มสจท. และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี และ วช. วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ซี

Read more

ชูงานช่างท้องถิ่นเป็นรากแก้วของภูมิปัญญาไทย หนุนพัฒนาความรู้ด้านศิลปะควบคู่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมเยาวชน คนในพื้นที่ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

(เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดรายการพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์ ในรายการ Future Talk by NXPO ครั้งที่ 13 ในประเด็น “ภูมิปัญญาและงานช่างท้องถิ่น “ตาน้ำ” ของวัฒนธรรมไทย”

Read more

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือ https://www.tbs.tu.ac.th/เกี่ยวกับเรา/job-opportunities/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-613-2252 ในวันและเวลาราชการ 

Read more