วช. นำ “หุ่นยนต์ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” ประเดิมเวที NRCT Talk : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมแถลงข่าว “เปิดบ้านงานวิจัยและนวัตกรรม By NRCT ภายใต้ชื่อ NRCT TALK : ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ครั้งที่

Read more

นาโนเทค สวทช. พัฒนาวัสดุเปลี่ยนสถานะ (PCM) เสริมเทคโนโลยีเคลือบและกักเก็บ เพิ่มประสิทธิภาพ ความทนทาน ตอบความต้องการอุตฯ ก่อสร้าง สิ่งทอ โซลาร์เซลล์

ผนังบ้านเย็น ฝ้าเพดานดูดซับความร้อน เสื้อใส่แล้วเย็น หรือโซลาร์เซลล์โมดูล อาจใช้วัสดุเปลี่ยนสถานะ (PCM) ที่มีสมบัติการดูด-คายความร้อนเป็นส่วนผสมพิเศษ นักวิจัยนาโนเทค สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานความร้อนด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะแคปซูล ชูจุดต่างด้วยการเสริมเทคโนโลยีเคลือบและเทคโนโลยีกักเก็บ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทาน ประหยัดพลังงานและต้นทุน จดสิทธิบัตรพร้อมส่งไม้ต่อเอกชน สร้างโอกาสต่อยอดนวัตกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตกแต่งภายใน สิ่งทอ หรือพลังงานทางเลือก           ดร.วรายุทธ

Read more

วว. /โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกต่อระบบทางเดินอาหารตามข้อกำหนด อย.

นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พ.อ.เจษฎา  อุดมมงคล  ผู้อำนวยการ   กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกสายพันธุ์ต่างๆ ที่ผ่านการคัดแยกและศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นต่อการทำงานของระบบทางเดินอาหาร โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน  5  ปี เพื่อร่วมกันส่งเสริม

Read more

วว. สรุปการดำเนินงานโครงการมาลัยวิทยสถาน อว. เชื่อมโยงผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเลย-ลำปางได้  200 ราย มอบถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชน/บรรจุภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับออนไลน์ เสริมแกร่งเกษตรกร

นายสายันต์   ตันพานิช    รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.อนันต์  พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว. และคณะ  เข้าร่วมการประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการมาลัยวิทยสถาน อว. ภายใต้โครงการไม้ดอกไม้ประดับ

Read more

ผู้บริหาร บพค.และ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือ Administrative Arrangement ร่วมกับสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC)

(เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565) ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ร่วมลงนามเอกสารความร่วมมือในพิธีลงนามความร่วมมือ Administrative Arrangement ร่วมกับสภาวิจัยยุโรป (European Research

Read more

สหภาพยุโรปและประเทศไทยลงนามความร่วมมือเพื่อผลักดันด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า

สหภาพยุโรปและประเทศไทยได้ริเริ่มกรอบความร่วมมือใหม่เพื่อสนับสนุนความร่วมมือของนักวิจัยชั้นนำในประเทศไทยและนักวิจัยของสหภาพยุโรปที่ได้รับทุนของสภาวิจัยยุโรป (European Research Council: ERC) (เมื่อเร็วนี้) ที่สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ณ แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 10 : ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. สมปอง

Read more