วว.  คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565  ประเภทพัฒนาการบริการ จาก กพร.

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565  ประเภทพัฒนาการบริการ  จากการดำเนินงานของ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์สลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล  (Biodegradation   Testing   Laboratory :  BioD)  หน่วยงานในสังกัด ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

Read more

อว. ปลดล็อกข้อจำกัดทางการศึกษา อนุมัติหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ 4 หลักสูตรแรก ตั้งเป้าผลิตบุคลากรตอบโจทย์สำคัญของประเทศรวมมากกว่า 17,000 คน

(12 กันยายน 2565) คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Read more

วว. / มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมมือวิชาการด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางราง

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รศ.ดร. อุดม   โพนคำเพ็ง    อธิการบดี  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter  of  Intent) ในข้อตกลงความร่วมมือวิชาการด้านระบบรางระหว่าง วว.

Read more

GISTDA พา “นวัตกรรมโควิดไอแมพ” คว้ารางวัลเลิศรัฐ 2 ปีซ้อน

12 กันยายน 2565 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ด้านการบริการภาครัฐระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ COVID-19

Read more

วช. ภาคภูมิใจระบบ NRIIS รับรางวัลแห่งเกียรติยศ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565” ประเภทพัฒนาการบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS)

วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการบริการภาครัฐด้วยการพัฒนาการบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยการมอบรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การันตีถึงความทันสมัย กลไกการทำงาน

Read more

ผอ.สวทช. ปลื้ม คว้า 3 รางวัลเลิศรัฐ พร้อมเดินหน้านำวิทยาศาสตร์ฯ แก้ปัญหาประเทศ

สุดปัง! สวทช. คว้ารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ‘ทราฟฟี่ ฟองดูว์’ แชทบอทสุดฮิต ตัวช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเมือง คว้ารางวัลดีเด่น ด้านนวัตกรรมการบริการ ขณะที่ ‘โครงการบูรณาการข้อมูลผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา’ คว้ารางวัลดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการให้บริการ ที่ผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอ !! (วันที่ 12 กันยายน 2565)

Read more