วช.หนุนนวัตกรรมเลเซอร์สำหรับใช้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ

     จากสภาพสังคมไทยในทุกวันนี้มีจำนวนตัวเลขผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ตามมาก็คือการเยียวรักษาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นไปตามวัย เช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพในช่องปากที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะเจอ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือถูกวิธี จากแผลอักเสบในช่องปากที่เรื้อรังอาจกลับกลายเป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มวิจัยเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมเลเซอร์เพื่อรักษาแผลอักเสบหรือรอยโรคในช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ ในท้องที่ห่างไกลโดยเฉพาะในระดับตำบลให้สามารถเข้าถึงบริการการรักษาทางทันตกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. )ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    ดร.วิภารัตน์

Read more

GISTDA ผนึกกำลังกองทัพไทย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงประเทศ

5 กันยายน 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย โดยมีพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน และ ดร.ปกรณ์

Read more

GISTDA เผยข้อมูลดาวเทียมชี้ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วมขังแล้วกว่า 2 แสนไร่

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม Radarsat-2 (เรดาร์แซท-2) วานนี้ พบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น 224,094 ไร่ โดยพบบริเวณจังหวัด #ร้อยเอ็ด 68,396 ไร่ #สุรินทร์ 22,538 ไร่ #ยโสธร 18,683 ไร่

Read more